• #1
  • #2
26 0 0%

Đêm không ngủ khi ở nhà nhà cô đồng nghiệp dâm đãng Akari Tsumugi. Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng vất vả, tôi và cô đồng nghiệp phải cố gắn hoàn thành nốt công việc giang dỡ. Đến lúc mọi việc hoàn thành thì tôi mới ngây người ra vì mình đã bỏ lỡ chiến tàu cuối cùng trong ngày . Cô đồng nghiệp của tôi đã đưa tôi về nhà của cô ấy. Thật sự tôi rất muốn về nhà vì người yêu đang đợi nhưng giờ thì không còn cách nào khác emoticons . Và rồi tối hôm đó không biết là chuyện vui hay buồn nữa đây các ông ạ, tất cả cũng vì cô đồng nghiệp của tôi có sở thích không mặc đồ lót khi ở nhà .